English shopping_cart


 

我們的旅遊和度假套餐包括:

 

 

 

 

美國東海岸  -   紐約市,華盛頓D.C.特區,尼亞加拉大瀑布,波士頓,芝加哥,亞特蘭大,迪斯尼世界,                     邁阿密和更多...

 

 

 

 

美國西海岸  -   拉斯維加斯,洛杉磯,舊金山,大峽谷,黃石國家公園,洛杉磯主題公園(迪斯尼樂園/環                     球影城/聖地亞哥海洋世界/洛杉磯市區遊)和更多…

 

 

 

 

加拿大東海岸  -  尼亞加拉瀑布,多倫多,千島,渥太華,蒙特利爾,魁北克省和更多…

 

 

 

 

 

加拿大西海岸  -  溫哥華,洛磯山山脈,惠斯勒,哥倫比亞冰,原班夫國家公園,路易斯湖和更多…